loading

Hedeflerimiz

Hedeflerimiz

Hedeflerimiz

Hedeflerimiz

• Türkiye’de ve Dünya’da değişen tarım politikalarını ve makine sistemlerini yakından takip edip değişen ihtiyaçlara doğru zamanda cevap verecek, hızlı ve dinamik çözümler üretmek. 

• Verilen hizmetlerin iyileştirilmesi, geliştirilmesi ve verimliliğinin artırılmasına yönelik çalışmaları sürekli kılmak. 

• Öncü olmanın bilinci ile sahip olduğumuz bilgiyi dergi, yayın, eğitim, seminer ve benzeri çeşitli platformlarda hizmet verdiğimiz çevrelerle paylaşarak sektörel gelişimi sürekli kılmak. 

• Tarım ve ilgili sektörlerin işleyişi, yönetimi ve denetimi aşamasında ihtiyaç duyulan tüm hizmetlerin elektronik ortamlarda gelişmiş enformasyon sistemleri kullanılarak yürütülmesini sağlayacak çözümler üretmek. 

• Tarım sektöründeki sistemlerinin işleyişlerindeki ve yönetimindeki kaliteyi artıracak, hizmetin yerinde ve doğru olmasını sağlayacak mekanizmaları geliştirerek ve yöneterek müşterilerine ve sektöre katma değerler yaratmak. 

• Dünya pazarına açılmak. Zeytin üreticisi ülkelerde hali hazırda bu alanda, gelişmiş makineler olmadığından, bu makineleri pazarın ihtiyaçlarına uygun hale getirerek teknoloji yaratmak. 

• Dolayısıyla , Dünya pazarında, bu sektörde Türkiye’yi tanıtmak, teknolojik anlamdaki sahip olduğumuz Bilgi ve tecrübelerimizi değerlendirerek ihracat yapmak , Ülke ekonomisine katkıda bulunmak.